Næringsliv på Torpo

 

https://joker.no/Global/Om%20Joker/Logo/000_JOKER_LOGO_2015.jpg